Om Fabres

Fabres ble etablert i 2015 for hjelpe Komplett med å dekke etterspørselen etter seniorutviklere. Dette viste seg å bli et velfungerende samarbeid som førte til at Farmasiet, The Well, Snø Oslo også ville benytte seg av tjenestene våre, noe de fortsatt gjør.

Gjennom å jobbe remote med store og mellomstore norske bedrifter over tid har vi lært mye om hvordan man bør jobbe for å sikre leveranser av høy kvalitet, gode samarbeidsforhold og dermed fornøyde kunder og ansatte. Dette gjenspeiles i alt vi gjør.

Vi er organisert som et norsk konsulent hus med flat struktur. Våre ansatte har goder som gjenspeiler de mest attraktive norske konsulenthusene og kulturen vår bærer preg av åpenhet, utvikling og høy trivselsfaktor med stor grad av fleksibilitet og frihet til å styre egen hverdag.

Hovedkontoret vårt ligger i Poznan som ble strategisk valgt da dette er ansett for å være teknologihovedstaden i Polen hvor også de beste teknologi universitetene ligger. Her har vi bygget opp et solid nettverk som gjør at vi kan tiltrekke oss talenter tidlig og følge disse over tid slik at vi sikrer oss de beste hodene når vi kundene vår etterspør ulike kompetanse.

Ved siden av gode hoder er det også viktig for oss å rekruttere mennesker som trives med å jobbe remote og kan identifisere seg med den norske arbeidskulturen.

Vi har også utviklet et sett med rutiner vi er opptatt av at kundene våre skal følge underveis i oppdragene slik at vi sikrer inkludering, åpen kommunikasjon og at alle føler seg sett, hørt og ivaretatt.

Fabres er i dag organisert gjennom to selskaper, Fabres Norge AS med kontor i Oslo og Fabres SP. Z.o.o med kontor i Poznan. Fabres er eid av Komplett (40%) og Clave Consulting (40%), og ansatte (20%)

I dag teller Fabres 60 ansatte.