Med 10 nettbutikker og selvlaget plattform, har Komplett som mål å skape den beste digitale handleopplevelsen i Norden.

– For å skape smidig og enkel netthandel, med de aller beste funksjonene, må vi ikke bare bruke den nyeste teknologien, sier Thomas Kjær Johannessen. Han er Head of web development & QA og personvernansvarlig i Komplett. – Vi er selvsagt også helt avhengig av de aller beste utviklerne, fortsetter han.

Rekruttering av dyktige utviklere er krevende. – Markedet i Norge har ikke hatt nok utviklere til å dekke behovet, og konkurransen om de dyktigste er veldig stor. I en sånn situasjon er det lurt å ha flere bein å stå på.

Løsningen for netthandelgiganten ble utviklerteam satt sammen av internt ansatte ved hovedkontoret i Sandefjord – og eksterne konsulenter ansatt i Fabres.

Nearshoring med full involvering

Fabres er et nearshore IT-selskap med base i Poznan i Polen. Begrepet nearshoring betyr å outsource tjenester til konsulenter i et nærliggende annet land (se faktaboks).

Komplett har nå jobbet med Fabres i over syv år.

– Vi har et veldig stabilt team fra Fabres. Noen av dem har vært med helt fra starten, sier Thomas Pedersen, Chief Information Officer i Komplett Group.

Når man jobber med eksterne konsulenter, er det opp til oppdragsgiver hvor stor grad av involvering man ønsker fra konsulentene.

“Vi har et veldig stabilt
team fra Fabres. Noen
av dem har vært med
helt fra starten”

Thomas Pedersen, CIO Komplett

– Vi i Komplett har gått for full involvering. Alle våre utviklerteam er blandet, sier Pedersen.

Full involvering betyr ikke bare at konsulentene er med på å designe, implementere og drifte de faktiske løsningene.

– De bidrar for eksempel også med ideer til forretningsutvikling, de utfordrer og forbedrer våre prosesser, og de deltar på strategisamlinger. For å nevne noe.

Faglig helt i front

Faktisk blir det helt feil å kalle dem konsulenter, ifølge Kjær Johannessen.

– Eierskapet er så stort, at vi ser på de som jobber i Fabres som egne ansatte. Og de sier selv at de jobber i Komplett.

Det er altså ingen forskjell på lojalitet og innsatsvilje med tanke på hvor man jobber.

– Det er like gjerne de i Polen som “tar med jobben hjem”. Vi opplever virkelig at de blør for drakta og vil at Komplett skal lykkes.

Thomas Kjær Johannessen understreker også at de er helt avhengig
av kompetansen til de ansatte i Fabres.

– Flere av våre dyktige senior utviklere sitter i Polen. Faglig sett er de helt i front. Vi hadde ikke fått levert halvparten av det vi gjør uten Fabres, det er en så sentral del av vår forretningsmodell. Vi trenger dem for å drive og utvikle butikkene våre.

Nøkkelen til suksess med nearshoring

Så hvordan har de lykkes med å integrere nearshoring på denne måten?
– Det viktigste er å skape en felles kultur. Og for å få til det, må man møtes fysisk. Vi reiser og møter hverandre sporadisk og etter behov, historisk sett har vi møttes minst en gang hvert kvartal, sier Thomas Pedersen.

Nå kjenner alle hverandre like godt, helt uavhengig av om man egentlig jobber i Norge eller Polen. Og feiringer skjer selvsagt i begge land.

– I hverdagen er det viktig å være tett på. Vi møtes daglig på standup. Så jobber vi sammen digitalt hele dagen på Teams og
på Slack. Og det er null terskel for å ringe.

Om det skulle være noen utfordringer, så kan det være språk.

– All kommunikasjon må gå på engelsk. Alle utviklerne er kjempekomfortable med det, så det er ingen problemer i samarbeidet der. Men internt i en stor organisasjon kan det jo være noen i andre avdelinger som synes engelsk er krevende, sier Kjær Johannessen.

– I Komplett har vi en flat struktur, og utvikling er for eksempel tett på forretning. Så det er mange som snakker direkte med de ansatte i Polen.

Gode Rekrutteringsprosesser

Alt i alt går regnestykket med nearshoring i Polen i pluss med god margin.

– Rekrutteringen går stort sett alltid knirkefritt hvis det er utskiftninger på teamene. Der er det veldig gode prosesser, og det sparer oss for mye tid, sier Thomas Kjær Johannessen.

Det viktigste er likevel at alle tør å si fra hvis man er uenig i noe, eller ser rom for forbedring.
– Her opplever vi at de ansatte i Fabres er helt unike. Og det er dette vi trenger for å lykkes med vår forretningsutvikling.