Lær av
våre utviklere

La oss ta en prat!

Driv kompetansen
videre med oss!

Teknologien utvikler seg raskere enn de fleste virksomheter klarer å holde tritt med. I en hverdag hvor ny teknologi dukker opp, revolusjonerer og forsvinner like fort, setter dette høye krav til IT avdelinger rundt om i verden for konstant adapsjon av ny kunnskap. Selv de mest drevne IT avdelinger vil derfor naturligvis ikke få med seg alt.

Vi i Fabres er brennende opptatt av teknologi, og praktiserer nye måter å tenke, utøve, skrive, endre - hver eneste dag. Dette vil vi dele med deg. Fabres tilbyr et skreddersydd kunnskapsdelingsprogram drevet av nettopp praktiserende utviklere. Kunnskapen til våre utmerkede fagpersoner kombinert med et individuelt tilpasset opplæringsprogram vil gi den beste læringsopplevelsen og derav også gode resultater. Programmet vil baseres på en praktisk tilnærming igjennom å løse konkrete behov i din virksomhet.

La oss dele vår erfaring så vi kan bygge videre sammen.

For hvem?

For hvem?

Interne IT avdelinger

For de som vedlikeholder dine systemer Vi kan hjelpe deg med trening og opplæring av nye og lovende medarbeidere i din virksomhet igjennom å tilby opplæring for dyktige ansatte.

La oss ta en prat!

Intern karriere utvikling

Fra Junior til Senior med individuelt program Måtte det være opplæring av ansatte med stort potensial eller opplæring som en belønning for godt utført arbeide, kan vi hjelpe deg med å sy sammen en individuell plan for u oppnå kompetansekrav relevant for dine medarbeidere sin karriereutvikling

La oss ta en prat!

Avdelingsendringer

Utskiftninger på IT avdelingen? Endringer eller utskiftninger i en avdeling vil ofte vært svært tidkrevende da det må gjennomføres en omfattende prosess for kompetanseoverføring. Fabres kan hjelpe med å lette arbeidsmengden ved å utføre opplæring av ny ressurs i ditt team igjennom et skreddersydd treningsprogram slik at din virksomhet raskest mulig kan dra nytte av den nye ansatte og skape verdi.

La oss ta en prat!

Nyansettelser i nye prosjekter

Fra newbie til proff Utfordring med nye prosjekter, nye medarbeidere og mangel på kompetanse er situasjoner våre kunder ofte må hanskes med. La oss i Fabres assistere deg i denne prosessen ved å lede et treningsprogram spesielt designet for ditt prosjekt og dine ressurser.

La oss ta en prat!

Teknologier

Node.js

React + Redux

React Native

.Net + Azure

.Net

Kubernetes

.Net 5 version