QA & Testing

QA & Testing

Test alltid for kontinuerlig forbedring Overlevering av kvalitetsvurderinger (QA) til Fabres vil forbedre kvaliteten på deres programvare, samtidig som du reduserer kostnadene, sparer utviklingstid og maksimerer investeringsavkastningen (ROI).
Vi tilbyr testing som en integrert del av programvareutviklingssyklusen, eller uavhengig testing av applikasjoner og hele IT-systemer. Våre tjenester innen testing inkluderer funksjonalitet, brukervennlighet, sikkerhet, ytelse og kompatibilitet.

Hva vi gjør

Vi leverer omfattende programvaretjenester som effektiviserer deres virksomhet og gjør Deres kunder mer tilfredse. Alt fra mobil apper til ecommerce og komplekse skyløsningssystemer.

QA

QA

Kvalitetssikring

QA er nøkkelen for å lage programvare av høy kvalitet og samtidig redusere kostnader og utviklingstid, i tillegg til å maksimere avkastningen fra nyutviklede IT-løsninger. Fabres tilbyr testing som en del av programvareutviklingen, eller som en frittstående tjeneste for en enkelt applikasjon, eller hele IT-systemet. Vårt spekter av testingstjenester er basert på fem hjørnesteiner: funksjonalitet, brukervennlighet, sikkerhet, ytelse og kompabilitetstesting.

DevOps

DevOps

Tjenester

Her i Fabres har vi lang erfaring med systemutvikling. Vi hjelper våre kunder med å optimalisere og prosesseffektivisere deres utviklingsrosesser e basert på våre utprøvde modeller for både små, mellomstore og større virksomheter. Vi hjelper med å bryte ned organisasjons-siloene, automatisere testing, effektivisere administrasjon for raskere implementering og lansering av ferdig produkt, samt rådgi for hvordan å drive med agil utvikling. Vi har også naturligvis bred erfaring med å arbeide i distribuerte team, og deler gjerne vår kompetanse for hvordan å lykkes med nearshoring i din virksomhet.

Cloud

Cloud

Azure & AWS

Vi innehar ekspertise innen cloud arkitektur og moderne infrastruktur. Vi kan hjelpe din virksomhet med etablering av grunnstruktur for utvikling av dine apllikasjoner samt bygge videre på og integrere disse med eksisterende systemlandskap. Vi har ekspertise innenfor Microsoft Azure og god erfaring med AWS som begge er solide skyleverandør som tilbyr både IaaS, SaaS og PaaS tjeneser. La oss hjelpe deg med å ta dine skytjenester aktivt i bruk.

UX

UX

User Experience

I våre team jobber vi alltid med aktiv brukersentrert systemutvikling. Vi forstår kompleksiteten og viktigheten av en god brukeropplevelse for å lykkes med dine utviklingsprosjekter. Derfor har vi både våre egne UX designere samt lokale partnere som sikrer god interaksjonsdesign, grafisk design samt generering av brukerhistorier. Vi designer med tanke på holistiske bruker- og kundeopplevelser som både er visuelt innbydende og som sørger for å ta kunden igjennom kundereisen fra A til Å.

e-Com

e-Com

e-Commerce

Vi støtter våre kunder gjennom hele e-handelsprosessen og bryr oss om at våre kunder skal lykkes med deres satsinger. Vi har laget flere vellykkede e-handelsløsninger, og bidratt inn mot alt fra innledende rådgivning, strategi & prosessdesign, til teknisk implementering. Vi har erfaring med e-handelsløsninger for både B2B og B2C markeder for leveranse av bespoke e-com samt videreutvikling av applikasjoner knyttet mot eksisterende e-commerce platformer basret på Microsoft teknologi.

Vår nøkkelkompetanse

⦁ Testing av brukervennlighet – vi tenker på brukerne dine og hvordan de skal
samhandle med programvaren din. Vår uttømmende analyse identifiserer potensielle
feil, forvirrende design og brister i ytelsen.


⦁ Sikkerhetstesting – Vi kjører en omfattende vurdering av programvaren din for å identifisere mulige sårbarheter, gi kritiske anbefalinger og dramatisk forbedre applikasjonens sikkerhet.


⦁ Ytelsestesting – Om du ønsker at programvaren din skal være skalerbar i fremtiden, må du sørge for at den takler belastningene. Eksperter Fabres vil teste hvor mye trafikk applikasjonen din håndterer, og finner ut hva som bremser den.


⦁ Kompatibilitetstesting – Våre QA-eksperter vil teste applikasjonens fulle kompatibilitet med forskjellige nettlesere, databaser, maskinvare, serverinfrastrukturer, oppløsningsskjermer og utstyr.

Vår teknologibunke

Designet for kontinuerlig
belastningstesting. Integreres med
utviklingens fremdrift.

Åpen kilde automatisert testing suite for web apper på tvers av forskjellige nettlesere og plattformer.

En enkel måte
å sette opp et CI- og CD-miljø
for flere språk og kildekodelagre.

Designet for å gjøre det lettere å lage, distribuere og kjøre applikasjoner ved å bruke containere.

Neste generasjons
WebDriver test rammeverk
for node.js

Insights Vis alle artikler

Data Science – what is it and why do you need it?

Les mer

Custom software solutions for logistics

Les mer

Process efficiency

Les mer

On-premise vs cloud

Les mer

Chocolatey – redningen er her!

Les mer

MS Dynamics 365 vs SAP S4\HANA

Les mer

4 steps to choose BI tool

Les mer

Dette må du vite om CSS 3D

Les mer

Agile Teams

Les mer

Do I need Business Intelligence?

Les mer

How to improve the defect management process?

Les mer

10 hints for keeping your project well documented

Les mer

The IT Revolution is upon us!

Les mer