DevOps

DevOps

Automatisering av programvareutgivelser og infrastruktur Våre DevOps konsulenttjenester for serverløse og containeriserte bedriftsapplikasjoner inkluderer: Jenkins og Gitlab / Github for kontinuerlig integrasjon, automatisering av infrastruktur, kontinuerlige leveranse pipelines for cloud-native og mikroserviceapplikasjoner på Docker og Kubernetes, samt analyse og intelligens.

Vår ekspertise

Vår ekspertise

Autonome agile team

Mennesker og samhandlinger over prosesser og verktøy. AGILE outsourcing fokuserer på transparent kommunikasjon for å bygge gjensidig tillit. Våre teammedlemmer som jobber med våre kunder, er selvhjulpne og alltid villige til å bidra med sine ideer i beslutningsprosessen. Dette hjelper dere og oss å utfylle hverandre og oppnå et gjensidige mål – Å lage innovativ programvare som forbedrer din virksomhet.

Let’s talk

Containerization (Docker, Kubernetes)

Sørg for at din programvare er pålitelig i alle miljøer. Containerization er lett virtualisering som sørger for at programvaren din forblir stabil og pålitelig når den flyttes fra et databehandlingsmiljø til et annet. Det betyr portabilitet, og at du unngår unødvendig låsing til leverandører når du velger vertsplattform. Vi har erfaring med Docker-containere for både Linux og Windows OS, sammen med orkestrasjonsløsninger som Kubernetes og Service Fabric.

Let’s talk

Cloud hosting platforms (Vertsplattformer i skyen)

Lagring av dine data i skyen. Vi har mange års erfaring med å distribuere og vedlikeholde IT-systemer på alle større vertsplattformer (hosting-tjenester) som Azure, AWS og Google Cloud. Cloud hosting-tjenester er enkle å skalere, slik at virksomheter i alle størrelser kan være vertskap for sine nettsteder eller e-handel nettbutikker, sending og lagring e-poster og distribuere nettbaserte applikasjoner og andre programvaretjenester.

Let’s talk

Vår tilnærming

01
Identifisering

02
Definering

03
Design og utvikling

04
Evaluering, læring,
og optimalisering

05
Vår måte

Identifisering

Vi starter med å få så mye innsikt som mulig for å identifisere prosjektets mål, brukergrupper og brukerbehov. Vi sørger for at alle teammedlemmene, både fra din og vår organisasjon, deler en felles forståelse av prosjektets mål og arbeidsomfang.

Definering

Vi foreslår en workshop for å gå gjennom alle kravene i detalj. Etter grundig gjennomgang og en tydelig kommunikasjonsflyt, vil vi være enige om prioriteringene og om hvordan vi skal bygge en løsning som oppfyller dine behov og mål i en angitt tidsramme.

Design og utvikling

Vi begynner å lage designet basert på brukerundersøkelser, funksjonskrav og forretningsmessige mål. Vi dokumenterer kravene med en kombinasjon av designskisser, brukerhistorier og akseptkriterier. Vi lager deretter backloggen, planlegger arbeidet, utvikler og tester funksjonaliteten i sprinter.

Evaluering, læring,
og optimalisering

Når det er mulig, tester og evaluerer vi designet av systemet med virkelige brukere før utviklingen starter, - med designskisser på papir eller prototyper. Involveringen av brukere planlegger vi sammen, allerede i den innledende fasen. Vårt mantra er "Test tidlig, test ofte", og vi tror de beste løsningene skapes når kontinuerlige tilbakemeldingssløyfer er etablert.

Vår måte

Vår måte å designe og utvikle programvare på, er basert på brukersentrisk design og AGILE utvikling. Vi har mange års erfaring med å kjøre prosjekter som følger en iterativ prosess. Når det er mulig, lager vi et minimum levedyktig produkt (MVP) for å få en løsning ut til sluttbrukerne raskt.

Våre nøkkelkompetanser

⦁ Automatisere utrullinger / distribusjon ved hjelp av konfigurasjonsadministrasjon.


⦁ Sette opp CI / CD-pipelines for applikasjonstesting og distribusjon.


⦁ Bygge og vedlikeholde containerorkestreringsplattformer.


⦁ Kapasitetsplanlegging og arbeide med lokal infrastruktur.


⦁ Konfigurere applikasjonsovervåking og varsling.

Vår Teknologibunke

Unix / Linux-miljø
(CentOS / Ubuntu)

Skriptverktøy
(Bash, Python, Go)

(Docker / Kubernetes) Containere og
containerorkestreringsplattformer

Servere / proxies
(nginx, apache, haproxy, etc.)

(Puppet, Ansible, etc.) Verktøy for
konfigurasjonsadministrasjon

Kontinuerlig integrering / distribusjon
(Jenkins, DroneCI, ArgoCD, etc.)

Hva vi gjør

Vi leverer omfattende programvaretjenester som effektiviserer deres virksomhet og gjør Deres kunder mer tilfredse. Alt fra mobil apper til ecommerce og komplekse skyløsningssystemer.

e-Com

e-Com

e-Commerce

Vi støtter våre kunder gjennom hele e-handelsprosessen og bryr oss om at våre kunder skal lykkes med deres satsinger. Vi har laget flere vellykkede e-handelsløsninger, og bidratt inn mot alt fra innledende rådgivning, strategi & prosessdesign, til teknisk implementering. Vi har erfaring med e-handelsløsninger for både B2B og B2C markeder for leveranse av bespoke e-com samt videreutvikling av applikasjoner knyttet mot eksisterende e-commerce platformer basret på Microsoft teknologi.

UX

UX

User Experience

I våre team jobber vi alltid med aktiv brukersentrert systemutvikling. Vi forstår kompleksiteten og viktigheten av en god brukeropplevelse for å lykkes med dine utviklingsprosjekter. Derfor har vi både våre egne UX designere samt lokale partnere som sikrer god interaksjonsdesign, grafisk design samt generering av brukerhistorier. Vi designer med tanke på holistiske bruker- og kundeopplevelser som både er visuelt innbydende og som sørger for å ta kunden igjennom kundereisen fra A til Å.

QA

QA

Kvalitetssikring

QA er nøkkelen for å lage programvare av høy kvalitet og samtidig redusere kostnader og utviklingstid, i tillegg til å maksimere avkastningen fra nyutviklede IT-løsninger. Fabres tilbyr testing som en del av programvareutviklingen, eller som en frittstående tjeneste for en enkelt applikasjon, eller hele IT-systemet. Vårt spekter av testingstjenester er basert på fem hjørnesteiner: funksjonalitet, brukervennlighet, sikkerhet, ytelse og kompabilitetstesting.

Azure & AWS

Azure & AWS

Cloud

Vi innehar ekspertise innen cloud arkitektur og moderne infrastruktur. Vi kan hjelpe din virksomhet med etablering av grunnstruktur for utvikling av dine apllikasjoner samt bygge videre på og integrere disse med eksisterende systemlandskap. Vi har ekspertise innenfor Microsoft Azure og god erfaring med AWS som begge er solide skyleverandør som tilbyr både IaaS, SaaS og PaaS tjeneser. La oss hjelpe deg med å ta dine skytjenester aktivt i bruk.

DevOps

DevOps

Tjenester

Her i Fabres har vi lang erfaring med systemutvikling. Vi hjelper våre kunder med å optimalisere og prosesseffektivisere deres utviklingsrosesser e basert på våre utprøvde modeller for både små, mellomstore og større virksomheter. Vi hjelper med å bryte ned organisasjons-siloene, automatisere testing, effektivisere administrasjon for raskere implementering og lansering av ferdig produkt, samt rådgi for hvordan å drive med agil utvikling. Vi har også naturligvis bred erfaring med å arbeide i distribuerte team, og deler gjerne vår kompetanse for hvordan å lykkes med nearshoring i din virksomhet.

Insights Vis alle artikler

Data Science – what is it and why do you need it?

Les mer

Custom software solutions for logistics

Les mer

Process efficiency

Les mer

On-premise vs cloud

Les mer

Chocolatey – redningen er her!

Les mer

MS Dynamics 365 vs SAP S4\HANA

Les mer

4 steps to choose BI tool

Les mer

Dette må du vite om CSS 3D

Les mer

Agile Teams

Les mer

Do I need Business Intelligence?

Les mer

How to improve the defect management process?

Les mer

10 hints for keeping your project well documented

Les mer

The IT Revolution is upon us!

Les mer