Backend

Backend

Der brukeropplevelsen i virkeligheten begynner Gjemt bort fra brukerens øyne ligger fundamentet for en solid brukeropplevelse, selve kjernen av din programvare som sikrer at funksjonaliteten leverer og fungerer slik den er tiltenkt. I Fabres spesialiserer vi oss på å tilby backend tjenester av høy kvalitet til alt fra mindre, mellomstore og større selskaper. Vi utvikler løsninger som krever lang erfaring, og er vant med å håndtere integrasjoner av høy kompleksitet med stor krav til systemytelse.

Hva vi gjør

Vi etablerer selve fundamentet for videre systemutvikling som realiserer din virksomhets IT strategi.

Azure & AWS

Azure & AWS

Cloud

Vi innehar ekspertise innen cloud arkitektur og moderne infrastruktur. Vi kan hjelpe din virksomhet med etablering av grunnstruktur for utvikling av dine apllikasjoner samt bygge videre på og integrere disse med eksisterende systemlandskap. Vi har ekspertise innenfor Microsoft Azure og god erfaring med AWS som begge er solide skyleverandør som tilbyr både IaaS, SaaS og PaaS tjeneser. La oss hjelpe deg med å ta dine skytjenester aktivt i bruk.

Backend

Backend

Integrasjon

Alle kunder og prosjekter er unike og har ulike behov for integrasjon. Vi har bred erfaring med integrasjon mot ulike systemer og integrasjoner mellom disse. Vi har erfaring med moderne og komplekse integrasjoner ved bruka av REST API’er, integrasjon mot IoT med mer. Vi kan relasjonsdatabaser, data modellering og har lang erfaring med moderne diversifiserte rammeverk.

e-Com

e-Com

e-Commerce

Vi støtter våre kunder gjennom hele e-handelsprosessen og bryr oss om at våre kunder skal lykkes med deres satsinger. Vi har laget flere vellykkede e-handelsløsninger, og bidratt inn mot alt fra innledende rådgivning, strategi & prosessdesign, til teknisk implementering. Vi har erfaring med e-handelsløsninger for både B2B og B2C markeder for leveranse av bespoke e-com samt videreutvikling av applikasjoner knyttet mot eksisterende e-commerce platformer basret på Microsoft teknologi.

UX

UX

User Experience

I våre team jobber vi alltid med aktiv brukersentrert systemutvikling. Vi forstår kompleksiteten og viktigheten av en god brukeropplevelse for å lykkes med dine utviklingsprosjekter. Derfor har vi både våre egne UX designere samt lokale partnere som sikrer god interaksjonsdesign, grafisk design samt generering av brukerhistorier. Vi designer med tanke på holistiske bruker- og kundeopplevelser som både er visuelt innbydende og som sørger for å ta kunden igjennom kundereisen fra A til Å.

QA

QA

Kvalitetssikring

Hos Fabres tar vi testing og kvalitetssikring av våre leveranser på alvor. Vi mener at QA og gode prosesser for testing er en kritisk suksessfaktor for å sikre gode opplevelser for dine brukere ved lansering samt jevnt over sikre en høy kvalitet i alle utviklingssteg. Vi erfarer at våre kunder både minimerer risiko og reduserer kostnader gjennom implementering av gode test regimer. Vi tilbyr både utvikling av automatiserte test scripts eller ressurser for manuell testing, med fokus på funksjonalitet, brukervennlighet, sikkerhet, ytelse og kompabilitet, enten som en frittstående tjeneste for en enkelt applikasjon, eller for våre kunders totale systemlandskap.

DevOps

DevOps

Tjenester

Her i Fabres har vi lang erfaring med systemutvikling. Vi hjelper våre kunder med å optimalisere og prosesseffektivisere deres utviklingsrosesser e basert på våre utprøvde modeller for både små, mellomstore og større virksomheter. Vi hjelper med å bryte ned organisasjons-siloene, automatisere testing, effektivisere administrasjon for raskere implementering og lansering av ferdig produkt, samt rådgi for hvordan å drive med agil utvikling. Vi har også naturligvis bred erfaring med å arbeide i distribuerte team, og deler gjerne vår kompetanse for hvordan å lykkes med nearshoring i din virksomhet.

Vår nøkkelkompetanse

⦁ Erfaring med moderne nett rammeverk som Spring, Rails og lignende.


⦁ Erfaring med Kotlin and Java.


⦁ Systemarkitektur, hurtigbufringsteknikker/caching, REST API’er og datamodellering.


⦁ Relasjonsdatabaser som Postgres.


⦁ Erfaring med Azure, Docker og AWS-tjenester.

Vår teknologibunke

Microsofts åpen kildekode rammeverk for å bygge webapplikasjoner

Tverrplattform JavaScript runtime miljø for å bygge raske og skalerbare nettverksapplikasjoner

Grundig testet og modent programmeringsspråk, opprettet hos Microsoft

Skriptspråk på serversiden som brukes i utviklingen av statiske eller dynamiske nettsteder og applikasjoner

High level, allsidig programmeringsspråk for utvikling av webapplikasjonsstøtte (Backend)

Objektorientert, tverrplattform, flerbruks programmeringsspråk, produsert av Sun Microsystems

Et objektorientert programmeringsspråk som ofte brukes til å lage responsive, interaktive webappelementer

Insights Vis alle artikler

Data Science – what is it and why do you need it?

Les mer

Custom software solutions for logistics

Les mer

Process efficiency

Les mer

On-premise vs cloud

Les mer

Chocolatey – redningen er her!

Les mer

MS Dynamics 365 vs SAP S4\HANA

Les mer

4 steps to choose BI tool

Les mer

Dette må du vite om CSS 3D

Les mer

Agile Teams

Les mer

Do I need Business Intelligence?

Les mer

How to improve the defect management process?

Les mer

10 hints for keeping your project well documented

Les mer

The IT Revolution is upon us!

Les mer