Testing
og kvalitetssikring

Oppfyller de strengeste standardene for programvare

La oss ta en prat!

Test tidlig, test ofte

Sørg for at ingenting unnslipper vår oppmerksomhet Testing er en essensiell del av vår prosess. All programvare vi bygger eller omskriver testes grundig med manuelle og automatiserte ytelsestester. Alle våre testtrinn som regresjon, belastning og stresstester, automatisering, kontinuerlig integrering (CI) og kontinuerlig levering (CD) er ment å gjøre din programvare mer effektiv, brukbar og pålitelig. Vi vet at stabilitet og færre feil tidlig betyr kortere tid til marked og høyere tilfredshet hos brukere og kunder.

Vår kompetanse

Vår kompetanse

Manuel testing

Forstå brukerens perspektiv. Vi tester systemet ditt basert på dokumentasjon og brukerhistorier for å følge virkelige brukerscenarier. Vi utarbeider testplaner og testsaker for å holde kravene oppdatert. Testsyklusen vår inkluderer også utforskende og tilgjengelighets testing.

Let’s talk

Automatisert testing

Testing av programvare i skala. For å holde din applikasjon frisk og samtidig spare tid, automatiserer vi kontinuerlige gjentagende tester (regresjonstesting). Regresjonstesting kombinert med manuelle kontroller hjelper oss å fokusere på det som er viktig, å forbedre programmets ytelse og brukeropplevelse.

Let’s talk

Ytelsestesting

Forbedre hastighet og stabilitet. Ytelsestesting hjelper oss med å sjekke hvor raskt systemet er og forbedre hastigheten for best mulig resultat. Vi utfører stress- og last- tester, måler nøye hvor tilgjengelig og responsiv programvaren vår er. Deretter utfører vi nødvendige endringer for systemoptimalisering.

Let’s talk

Vår tilnærming

01
Identifisering

02
Definering

03
Design og utvikling

04
Evaluering, læring,
og optimalisering

05
Vår måte

Identifisering

Vi starter med å få så mye innsikt som mulig for å identifisere prosjektets mål, brukergrupper og brukerbehov. Vi sørger for at alle teammedlemmene, både fra din og vår organisasjon, deler en felles forståelse av prosjektets mål og arbeidsomfang.

Definering

Vi foreslår en workshop for å gå gjennom alle kravene i detalj. Etter grundig gjennomgang og en tydelig kommunikasjonsflyt, vil vi være enige om prioriteringene og om hvordan vi skal bygge en løsning som oppfyller dine behov og mål i en angitt tidsramme.

Design og utvikling

Vi begynner å lage designet basert på brukerundersøkelser, funksjonskrav og forretningsmessige mål. Vi dokumenterer kravene med en kombinasjon av designskisser, brukerhistorier og akseptkriterier. Vi lager deretter backloggen, planlegger arbeidet, utvikler og tester funksjonaliteten i sprinter.

Evaluering, læring,
og optimalisering

Når det er mulig, tester og evaluerer vi designet av systemet med virkelige brukere før utviklingen starter, - med designskisser på papir eller prototyper. Involveringen av brukere planlegger vi sammen, allerede i den innledende fasen. Vårt mantra er "Test tidlig, test ofte", og vi tror de beste løsningene skapes når kontinuerlige tilbakemeldingssløyfer er etablert.

Vår måte

Vår måte å designe og utvikle programvare på, er basert på brukersentrisk design og AGILE utvikling. Vi har mange års erfaring med å kjøre prosjekter som følger en iterativ prosess. Når det er mulig, lager vi et minimum levedyktig produkt (MVP) for å få en løsning ut til sluttbrukerne raskt.

Our technology stack

Designet for kontinuerlig belastningstesting. Integreres med utviklingens fremdrift.

En enkel måte å sette opp et CI- og CD-miljø for flere språk og kildekodelagre.

Neste generasjons WebDriver test rammeverk for node.js

Åpen kilde automatisert testing suite for web apper på tvers av forskjellige nettlesere og plattformer.

Designet for å gjøre det lettere å lage, distribuere og kjøre applikasjoner ved å bruke containere.