DevOps

Pålitelig utvikling, rask levering, kortere tid til markedet

Let’s talk

Beste praksis ledet programvareutvikling

Strømlinjet, automatisert programvareutgivelsesprosess Vi bruker DevOps som en samling av vellykkede smidige og organisatoriske best-practice fremgangsmåter for å bygge og kontinuerlig forbedre vår programvareutgivelsesprosess. Vår DevOps-praksis forbedrer distribusjonsfrekvensen, med korte utgivelsessykluser og korter ned på «time to market» med hands-on tilbakemeldinger fra brukerne. I tillegg hjelper det oss å senke feilraten på nye utgivelser, forkorte tiden mellom reparasjoner og forbedre «midlere tid til gjenoppretting» (også kalt MTTR).

Our expertise

Our expertise

Autonomous agile teams

Mennesker og samhandlinger over prosesser og verktøy. AGILE outsourcing fokuserer på transparent kommunikasjon for å bygge gjensidig tillit. Våre teammedlemmer som jobber med våre kunder, er selvhjulpne og alltid villige til å bidra med sine ideer i beslutningsprosessen. Dette hjelper dere og oss å utfylle hverandre og oppnå et gjensidige mål – Å lage innovativ programvare som forbedrer din virksomhet.

Let’s talk

Containerization (Docker, Kubernetes)

Sørg for at din programvare er pålitelig i alle miljøer. Containerization er lett virtualisering som sørger for at programvaren din forblir stabil og pålitelig når den flyttes fra et databehandlingsmiljø til et annet. Det betyr portabilitet, og at du unngår unødvendig låsing til leverandører når du velger vertsplattform. Vi har erfaring med Docker-containere for både Linux og Windows OS, sammen med orkestrasjonsløsninger som Kubernetes og Service Fabric.

Let’s talk

Cloud hosting platforms (Vertsplattformer i skyen)

Lagring av dine data i skyen. Vi har mange års erfaring med å distribuere og vedlikeholde IT-systemer på alle større vertsplattformer (hosting-tjenester) som Azure, AWS og Google Cloud. Cloud hosting-tjenester er enkle å skalere, slik at virksomheter i alle størrelser kan være vertskap for sine nettsteder eller e-handel nettbutikker, sending og lagring e-poster og distribuere nettbaserte applikasjoner og andre programvaretjenester.

Let’s talk

Vår tilnærming

01
Identifisering

02
Definering

03
Design og utvikling

04
Evaluering, læring,
og optimalisering

05
Vår måte

Identifisering

Vi starter med å få så mye innsikt som mulig for å identifisere prosjektets mål, brukergrupper og brukerbehov. Vi sørger for at alle teammedlemmene, både fra din og vår organisasjon, deler en felles forståelse av prosjektets mål og arbeidsomfang.

Definering

Vi foreslår en workshop for å gå gjennom alle kravene i detalj. Etter grundig gjennomgang og en tydelig kommunikasjonsflyt, vil vi være enige om prioriteringene og om hvordan vi skal bygge en løsning som oppfyller dine behov og mål i en angitt tidsramme.

Design og utvikling

Vi begynner å lage designet basert på brukerundersøkelser, funksjonskrav og forretningsmessige mål. Vi dokumenterer kravene med en kombinasjon av designskisser, brukerhistorier og akseptkriterier. Vi lager deretter backloggen, planlegger arbeidet, utvikler og tester funksjonaliteten i sprinter.

Evaluering, læring,
og optimalisering

Når det er mulig, tester og evaluerer vi designet av systemet med virkelige brukere før utviklingen starter, - med designskisser på papir eller prototyper. Involveringen av brukere planlegger vi sammen, allerede i den innledende fasen. Vårt mantra er "Test tidlig, test ofte", og vi tror de beste løsningene skapes når kontinuerlige tilbakemeldingssløyfer er etablert.

Vår måte

Vår måte å designe og utvikle programvare på, er basert på brukersentrisk design og AGILE utvikling. Vi har mange års erfaring med å kjøre prosjekter som følger en iterativ prosess. Når det er mulig, lager vi et minimum levedyktig produkt (MVP) for å få en løsning ut til sluttbrukerne raskt.

Vår teknologibunke

Komplett åpen
kildekode DevOps plattform,
levert som en enkelt applikasjon

Plattform
for administrasjon
av git-depoter

Oppgaveplanlegging
og styring av
git-depoter

Verktøy for repeterbare, pålitelige distribusjoner, utgivelsesadministrasjon og automatisering

En enkel måte å sette
opp et CI- og CD-miljø for flere språk
og kildekodelagre.

Se casestudie

Kundehistorier

TMS med kundeportal for 4PL tilbyder

Hvordan oppnådde Fabres resultater som andre leverandører ikke var kapable til? Finn ut mer! Read More

Se casestudie
Se casestudie

Kundehistorier

Greenpool

Utvikling av grønn P2B markedsplass på nett for deling av elektriske biler til leietakere via forsikringsselskaper and bilverksteder. Read More

Se casestudie
Se casestudie

Kundehistorier

Farmasiet.no

Utvikling av nettapotek med støtte for salg av reseptbelagte legemidler. Read More

Se casestudie
Se casestudie

Kundehistorier

Nettbutikk for Komplett® Group

Bygge og utvide en av de største nettbutikkene i Norge, Sverige og Danmark. Read More

Se casestudie
Se casestudie

Kundehistorier

Utvikling av ERP for Hatteland

Omskrivning av en omfattende eldre kode til dagens standard i ERP-systemet Rambase Read More

Se casestudie
Se casestudie

Kundehistorier

Nettplattform for The Well Spa

Design og utvikling av web plattform for Skandinavias mest populære velværesenter Read More

Se casestudie
Se casestudie

Kundehistorier

Røde Kors CBS Plattform

Et samfunnsbasert helse overvåkningsprogram, som hjelper helsemyndighetene å handle raskere og redde liv! Read More

Se casestudie