Røde Kors
CBS Plattform

Et samfunnsbasert helse overvåkningsprogram, som hjelper helsemyndighetene å handle raskere og redde liv!

Overblikk

Vi samarbeidet med organisasjonen Norges Røde Kors om å lage en plattform for et samfunnsbasert helseovervåkningsprogram, Community Based Surveilance (CBS), som et program for systematisk deteksjon og rapportering av helserelaterte hendelser i, av og med betydning for befolkningen. Programmet muliggjør tidligere varsling av utbrudd og nødvendige tiltak, og muliggjorde den tidlige oppdagelsen av det første koronatilfellet i Somaliland..

Om kunden

Røde Kors er en humanitær organisasjon som drives av et sterkt ønske om å hjelpe andre. De er forpliktet til og bundet av de grunnleggende prinsippene i ICRC den internasjonale Røde Kors-komiteen og Røde Halvmåne-bevegelsen, og fungerer som verge for Genève-konvensjonene.

Industri:

Non-profit humanitær organisasjon

Plassering:

Global

Utfordringen

Behovet og ønsket om å ta i bruk CBS for å forhindre utbrudd rundt om i verden var økende. Norges Røde Kors sine eksisterende verktøy, var imidlertid ikke gode nok med tanke på brukeropplevelse, skalerbarhet og utvidbarhet. Vi opprettet en ny plattform fra bunnen av ved å bruke de mest solide og nyeste teknologiene som kunne oppfylle organisasjonens forventninger, ønsker og behov, nå og videre fremover. Løsningen kan brukes av frivillige fra Røde Kors over hele verden.

Benyttede tjenester

Vi ga kvalifiserte ingeniører ansvaret for å implementere applikasjonsprosessene, utforme brukergrensesnittet og testing. Vi brukte Microsoft Azure sky som vertskap for .NET-applikasjoner, serverløse funksjoner og andre infrastrukturrelaterte komponenter i prosjektet. Vi brukte Azure DevOps for å håndtere arbeidet.

Kvalitetssikring
(QA) og testing

Utvikling av
skreddersydd
programvare

Resutatet

01/

Det ferdige systemet (kalt Nyss) er en tilpasset programvareplattform for data- innsamling, håndtering og analyse.

02/

Systemet gir mulighet for tidlig deteksjon, rapportering, aggregering og analyse av informasjon om helserisiko i samfunnet i sanntid, det hjelper helsemyndighetene å handle raskere og redde liv!

Se casestudie

Kundehistorier

TMS med kundeportal for 4PL tilbyder

Hvordan oppnådde Fabres resultater som andre leverandører ikke var kapable til? Finn ut mer! Read More

Se casestudie
Se casestudie

Kundehistorier

Greenpool

Utvikling av grønn P2B markedsplass på nett for deling av elektriske biler til leietakere via forsikringsselskaper and bilverksteder. Read More

Se casestudie
Se casestudie

Kundehistorier

Farmasiet.no

Utvikling av nettapotek med støtte for salg av reseptbelagte legemidler. Read More

Se casestudie
Se casestudie

Kundehistorier

Nettbutikk for Komplett® Group

Bygge og utvide en av de største nettbutikkene i Norge, Sverige og Danmark. Read More

Se casestudie
Se casestudie

Kundehistorier

Utvikling av ERP for Hatteland

Omskrivning av en omfattende eldre kode til dagens standard i ERP-systemet Rambase Read More

Se casestudie
Se casestudie

Kundehistorier

Nettplattform for The Well Spa

Design og utvikling av web plattform for Skandinavias mest populære velværesenter Read More

Se casestudie
Se casestudie

Kundehistorier

Røde Kors CBS Plattform

Et samfunnsbasert helse overvåkningsprogram, som hjelper helsemyndighetene å handle raskere og redde liv! Read More

Se casestudie